Contact

Stichting Runningteam Korendijk

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Haringvliet 25

3284 NB Zuid-Beijerland

Telefoon: 06-24826389

E-mail: runningteamkorendijk121@gmail.com

Rekeningnummer NL10 RABO 0160 2301 01 t.n.v. stichting Runningteam Korendijk

 

Gegevens m.b.t. ANBI:
Stichting Runningteam Korendijk
Fiscaal nummer:
8211.78.064
Contact gegevens:
zie hierboven
Bestuurssamenstelling
Voorzitter:
Ben Spuij
Secretaris:
Ben Spuij
Penningmeester:
Marjolein Luyten
Beleidsplan:
niet van toepassing
Beloningsbeleid:
niet van toepassing
Doelstelling:
Doelstelling van onze stichting is om zoveel mogelijk geld bijeen te krijgen, welk bedrag kort na de Roparun wordt overgemaakt naar de stichting Roparun. De gelden komen ten goede aan allerlei doelen ten behoeve van kankerpatienten.
Activiteiten:
wij organiseren feestavonden, houden een collecte in alle kernen van de gemeente Korendijk, we organiseren sponsorlopen en proberen op jaarmarkten gelden te verdienen t.b.v. het goede doel.
Financien:
Elk seizoen wordt direct na de Roparun de middels alle akties verkregen gelden overgemaakt aan de Stichting Roparun.