Home

Aan Lotte van de Regenboog is het certificaat met de totaalopbrengst (€2034,25) van de miniroparun overhandigt.

Heel veel dank aan alle KANJERS die de miniroparun hebben gelopen en natuurlijk ook aan iedereen die hen gesponsord hebben!

Runningteam Korendijk bedankt al haar sponsors, supporters en helpende handen! We hopen volgend jaar (8-10 juni 2019) weer op uw steun, hulp en support te mogen rekenen!